На главную Карта сайта
ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату АЛОКІН-АЛЬФА
Алокін-Альфа - антивірусний препарат нового типуПрощай вирус
РУС ENG УКР KOR AZ

Новий підхід у лікуванні генітального герпесу з використанням Алокіна-Альфа

Алокін-Альфа розроблений на основі цитокінподібного пептиду - алоферону, представника нового сімейства антивірусних пептидів природного походження, що володіє вираженою антивірусною й протипухлинною активністю (Chernysh S.I., Kim S.I., Bekker G.P. et al., 2002; Черниш С.І., 2005). Дія Алокіна-Альфа спрямована на посилення розпізнавання вірусних антигенів і інфікованих клітин натуральними (природними) кілерами (NK), нейтрофілами й іншими ефекторними системами природного імунітету, відповідальними за елімінацію вірусу (Черниш С.І., 2005). Під час відсутності чужорідних антигенів і патологічно змінених клітин стимульовані лейкоцити зберігають нормальний рівень активності, що дозволяє локалізувати дію препарату у вогнищі ураження. Такий механізм дії актуальний при лікуванні герпесвірусних інфекцій (ГВІ). Як показали дослідження останніх років, різні представники Herpesviridae захищають інфіковану клітину-хазяїна від знищення цитотоксичними лімфоцитами, блокуючи активність Т- клітин і NК. Цим пояснюється факт розвитку хронічного інфекційного процесу при ГВІ. Застосування Алокіна-Альфа поліпшує розпізнавання уражених клітин і дозволяє придушити вогнище реплікації вірусу. Алокін-Альфа володіє імунотропним ефектом, препарат підсилює продукцію ІФН-g NК-клітинами у відповідь на стимуляцію ІЛ-12 (Єршов Ф.І., Кубанова А. О., Пінегін Б.В. і ін., 2003). На відміну від відомих індукторів ІФН, Алокін-Альфа виступає в якості кофактора, дозволяючи продукуючим ІНФ-a лейкоцитам ефективно реагувати на вірусний антиген. Це дає можливість сфокусувати ефект препарату в місці розмноження вірусу й уникнути надлишкової реакції лейкоцитів за межами вогнища інфекції.

Висока ефективність Алокіна-Альфа в терапії рецидивуючого простого герпесу показана в ряді досліджень (Азовцева О.В., 2005; Єршов Ф.І.і ін., 2003; Ісаков В.А. і ін., 2006; Тищенко М.С. і ін., 2006).

Проведені клінічні дослідження із застосуванням Алокіна-Альфа показали високу клінічну ефективність, порівнянну з ефективністю терапії, що включає щоденне приймання ацикловіра за оптимальною схемою. Алокін-Альфа був зручний у застосуванні й добре переносився хворими.
Результати лікування оцінювали по зміні тривалості й тяжкості рецидиву, показників імунного й інтерферонового статусу. Тривалості рецидиву (у днях) відповідав час повної реепіталізації.

Амбулаторне спостереження протягом 3 місяців за хворими з рецидивом генітального герпесу, що одержували Алокін-Альфа трикратно в дозі 1 мг, виявило достовірне збільшення тривалості наступної ремісії й зменшення частоти рецидивів генітального герпесу.
Отримані дані про вплив Алокіна-Альфа на інтерфероновий статус хворих рецидивуючим генітальним герпесом (Єршов Ф.І. і ін., 2003) свідчать про те, що застосування препарату приводить до нормалізації показників циркулюючого сироваткового й спонтанно вироблюваного ІФН, а також ІФН-інгібуючої активності сироватки крові, підвищення здатності до продукції ІФН-γ. Ці ж дослідження виявили посилення продукції цитокінів, що сприяють формуванню переважно Тх1-імунної відповіді, яка має вирішальне значення в санації організму від ГВ (вірусу герпесу).
Порівняльні дослідження ефективності Алокіна-Альфа й базової терапії АЦ курсами 7 і 30 днів однозначно свідчать на користь Алокіна-Альфа, тому що він забезпечує виражений ефект в 85-90% хворих.

Призначення Алокіна-Альфа для лікування хворих рецидивуючим генітальним герпесом приводило до достовірного скорочення часу й зменшенню тяжкості теперішнього й наступного рецидиву, а також зменшенню частоти наступних рецидивів хвороби й підвищенню якості життя пацієнтів.

Препарат добре переноситься хворими. Алокін-Альфа може бути рекомендований для широкого практичного застосування в якості монотерапії, або як препарат для комплексної терапії рецидивуючого герпесу.

Снижение продолжительности и тяжести рецидива генитального герпеса во время лечения Аллокином-альфа
Зниження тривалості й тяжкості рецидиву генітального герпесу
під час лікування Алокіном-Альфа

Патогенетический индекс I-го рецидива герпеса после лечения (продолжительность х тяжесть)
Патогенетичний індекс I-го рецидиву герпесу
після лікування (тривалість х тяжкість)

Снижение частоты рецидивов после лечения Аллокином-альфа
Зниження частоти рецидивів після лікування Алокіном-Альфа

Влияние терапии Аллокином-альфа на продолжительность I-го рецидива генитального герпеса после ремиссии.
Вплив терапії Алокіном-Альфа на тривалість
I- го рецидиву генітального герпесу після ремісії.

Результаты терапии Аллокином-альфа у пациентов с генитальным герпесом
Результати терапії Алокіном-Альфа
у пацієнтів з генітальним герпесом

Поява додаткових герпетичних висипань є маркером активізації імунної системи у вогнищі інфекції, а отже й ефективності препарату, що не служить протипоказанням для продовження курсу лікування.

Дивіться також:

 

 
Яндекс.Метрика
© 2004—2024 Brand-Pharm Ltd. Вся информация на сайте носит ознакомительный, а не рекомендательный характер.
Проконсультируйтесь с врачом, не занимайтесь самолечением!
Создание сайта — ALISA.design.